Tulevaisuus­lukutaitoa ammatilliseen koulutukseen

Tulevaisuuslukutaidon oppimateriaalin avulla ammattiin opiskelevat nuoret pystyvät hyödyntämään osaamistaan tulevaisuuden työelämän muutoksissa.

Hankkeen aikana tuotettava oppimateriaali koostuu sekä tehtävistä opiskelijoille että niihin liittyvistä opettajan materiaaleista.

Tulevaisuuslukutaitoa ammatilliseen koulutukseen on Euroopan unionin osarahoittama hanke, jossa luodaan tulevaisuuslukutaidon oppimateriaali ammatilliseen koulutukseen. Tulevaisuuslukutaito tarkoittaa sitä, että osaa hyödyntää tulevaisuutta omissa päätöksissä ja teoissa. 

Kohderyhminä ovat ammatillisen perustutkinnon 16–29-vuotiaat opiskelijat ja ammatillisen koulutuksen opettajat. Hankkeeseen osallistuu Stadin ammatti- ja aikuisopiston, Omnian ja Keudan opiskelijoita ja opettajia sekä yritysten edustajia Uudellamaalla.

Yhteensä hankkeeseen osallistuu noin 170 opiskelijaa, sata opettajaa ja yli 20 yritystä. 

Hankkeen päätavoitteena on tukea ammattiin opiskelevien nuorten tulevaisuuslukutaitoa ja jatkuvaa oppimista ekologisesti kestävämmäksi muuttuvassa työelämässä. Hankkeessa tuotetaan opiskelijoille soveltuva tehtäväkokonaisuus sekä siihen liittyvä opettajan materiaali.  

Tehtävät ja materiaalit kehitetään yhdessä Stadin ammatti- ja aikuisopiston opiskelijoiden ja opettajien sekä yritysten edustajien kanssa. Keudan ja Omnian opiskelijat ja opettajat kokeilevat materiaaleja hankkeen aikana. Valmiit materiaalit ovat maksutta saatavilla kaikille ammatillisen koulutuksen oppilaitoksille. Ne julkaistaan osoitteessa tulevaisuuskoulu.fi. 

EU:n logo ja teksti: Euroopan unionin osarahoittama.

Lisätietoja

Heidi Enbacka

projektipäällikkö, Framtidslabbet (svenskspråkig verksamhet)

heidi.enbacka@nuori.fi

040 131 9185

Ilpo Rybatzki

Taidekasvattaja

ilpo.rybatzki@nuori.fi

040 480 9435

Mari Tähjä

Asiantuntija

mari.tahja@nuori.fi

050 567 1077