Tutkimusmatka tulevaisuuksiin

Koulutuksen aiheena oli tulevaisuus­lukutaitoa lukion ja yläkoulun aineenopettajille. Hanke on päättynyt.

Maksuttomassa koulutuskokonaisuudessa opettajat löysivät lukion ja yläkoulun eri oppiaineisiin ja omaan opetukseen sopivia tapoja rohkaista nuoria toimintaan toivomansa tulevaisuuden puolesta. Koulutus tuki uuden LOPSin tavoitteita. Koulutukset järjestettiin webinaareina.

Yläkoulun ja lukion aineenopettajille tarkoitetussa koulutuksessa tehtiin tutkimusmatka vaihtoehtoisiin tulevaisuuksiin sekä perehdyttiin megatrendien aiheuttamiin muutoksiin työelämässä ja yhteiskunnassa. Tutkimusmatkan aikana tutuiksi tulivat tulevaisuuksien tutkimisen perusteet ja tulevaisuusopetuksen menetelmät. Tutkimusmatkan tavoitteena oli etsiä ja löytää eri oppiaineisiin sekä omaan opetukseen sopivia tapoja rohkaista nuoria toimintaan toivomansa tulevaisuuden puolesta.

Tulevaisuusajattelu korostuu lukion uudessa opetussuunnitelmassa, ja tukee monialaisten oppimiskokonaisuuksien toteutusta yläkouluissa

Ekologinen jälleenrakennus, digitalisaatio, väestön ikääntyminen, koronapandemia… Elämme nopeasti muuttuvassa ja monen murroksen keskellä kamppailevassa maailmassa. Tulevaisuuteen liittyy poikkeuksellisen paljon epävarmuutta ja on mahdotonta ennustaa, millaiseksi tulevaisuus muotoutuu. Varmaan on ainoastaan se, että tulevaisuus, jonka tämän päivän nuoret kohtaavat, on radikaalisti erilainen kuin nykyhetki.

Maailman kiihtyvä muutosvauhti on uudenlainen haaste myös kasvatukselle ja koulutukselle. Miten valmistaa nuoria tulevaisuuteen, jonka yksityiskohtia emme tunne? Tähän haasteeseen on pyritty vastaamaan lukion uudessa, syksyllä 2021 käyttöönotetussa opetussuunnitelmassa, jossa tulevaisuusajattelulla ja ennakoinnilla on aiempaa merkittävämpi rooli. Yksittäisten oppiaineiden lisäksi laaja-alaisen osaamisen osa-alueet luovat erinomaiset perustan tuoda tulevaisuus osaksi lukio-opetusta ja yläkoulun opetusta, ja vahvistaa kestävän tulevaisuuden tekemiseen tarvittavia taitoja.

Koulutus tarjosi välineitä kehittää omaa tulevaisuuslukutaitoa, tutkia vaihtoehtoisia tulevaisuuksia ja perehtyä niiden muotoutumiseen vaikuttaviin megatrendeihin sekä löytää itselle soveltuvia pedagogisia tapoja ottaa tulevaisuus haltuun omassa opetuksessa – oppiaineesta tai niiden välisistä raja-aidoista riippumatta.

Verkkokoulutus toteutettiin syksyllä 2022 neljän viikon jaksona ja siihen sisältyi aloituswebinaari, kaksi syventävää teemawebinaaria ja yhteinen päätöswebinaari.

Koulutuksen aikana osallistujat työskentelivät itsenäisesti ja pienryhmissä online-ympäristössä. Tavoitteena oli suunnitella ja toteuttaa oma tulevaisuusaiheinen opetuskokeilu omassa koulussa tai oppilaitoksessa. Kaikki suunnitelmat ja opit jaettiin osallistujien kesken verkko-oppimisympäristössä.

Koulutus oli osallistujille maksuton ja sitä rahoitti Opetushallitus. Koulutus oli avoin kaikille lukion ja yläkoulujen aineenopettajille ympäri Suomen.

Puhujat

Otto Tähkäpää

Tulevaisuusasiantuntija

Otto Tähkäpää on Suomessa ja kansainvälisesti palkittu tulevaisuudentutkija ja tulevaisuuskasvattaja. Hän on kouluttanut peruskoulun, lukion, ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön henkilöstöä tulevaisuudentutkimuksen, ennakoinnin ja kestävän tulevaisuuden teemoihin lukuisissa koulutuksissa, työpajoissa ja kursseilla. Tähkäpää on myös kirjoittanut lapsille tarkoitetun, tulevaisuuksien tutkimisesta kertovan tietokirjan Telin tutkimusmatka tulevaisuuksiin, joka on laatuaan ensimmäinen maailmassa.  

Arto O. Salonen

Sosiaalipedagogiikan apulaisprofessori, kestävyystutkija, Itä-Suomen yliopisto