Tulevaisuuskoulu: Tulevaisuus­ajattelun itseopiskelu­kurssi

Lasten ja nuorten parissa työskenteleville ammattilaisille tarkoitettu itseopiskelukurssi tutustuttaa tulevaisuudentutkimuksen perusteisiin ja antaa välineitä tulevaisuusajattelun opettamiseen.

Perustiedot kurssista

Itseopiskelukurssi tarjoaa välineitä kehittää omaa tulevaisuusajattelua, tutkia vaihtoehtoisia tulevaisuuksia ja perehtyä niiden muotoutumiseen vaikuttaviin megatrendeihin sekä löytää itselle soveltuvia pedagogisia tapoja ottaa tulevaisuus haltuun omassa opetuksessa tai muussa kasvatus- ja ohjausalan työssä. 

Kurssi sisältää luentotallenteita, tehtäviä ja oppimispäiväkirjan kirjoittamista. Se suoritetaan verkko-oppimisympäristössä, jossa osallistuja pääsee oppimaan yhdessä ja jakamaan kokemuksia muiden kasvatus-, opetus- ja ohjausalan ammattilaisten kanssa. 

Kurssin suorittaminen kestää kokonaisuudessaan noin 6 tuntia, ja se on osallistujille maksuton.

Kurssin asiantuntijat

Luentojen asiantuntijoina ovat tulevaisuudentutkija ja Tulevaisuuskoulun perustaja Otto Tähkäpää sekä sosiaalipedagogiikan professori (Itä-Suomen yliopisto) ja kestävyystutkija Arto O. Salonen.

“Tulevaisuusajattelulle ei välttämättä tarvitse suunnitella omia oppituntejaan, vaan näkökulmaa voi ripotella eri oppiaineiden opetukseen” 

Marketta Hulkko-Lassila, opettaja

Lisätietoja itse­opiskelu­kurssista 

Paula Tyrväinen

Ohjelmapäällikkö

paula.tyrvainen@nuori.fi

040 530 2988