Tulevaisuus­ajattelun ABC

Aluksi

Tulevaisuusajattelu auttaa navigoimaan nopeasti muuttuvassa ja monen murroksen keskellä kamppailevassa maailmassa.  Se vahvistaa proaktiivista tulevaisuussuhdetta eli halua ja kykyä toimia paremman tulevaisuuden puolesta sekä henkilökohtaista resilienssiä eli uskoa omaan pärjäämiseen riippumatta siitä, millaiseksi tulevaisuus muotoutuu tai mitä yllättävää siellä tapahtuu. 

Tulevaisuusajattelu perustuu tulevaisuuden­tutkimuksen periaatteille ja menetelmille. Tulevaisuudentutkimuksen tavoite on auttaa meitä näkemään tulevaisuudessa vaihtoehtoja ja tunnistamaan mikä tulevaisuudessa on mahdollista, todennäköistä ja toivottavaa. Tarvitsemme vaihtoehtoja, jotta voimme tehdä valintoja vaihtoehtojen välillä.

Tulevaisuusajattelussa on kolme toivoa luovaa periaatetta: tulevaisuutta ei voi ennustaa, tulevaisuus ei ole ennalta määrätty ja tulevaisuuteen voi vaikuttaa. Näiden periaatteiden ja tulevaisuuden­tutkimuksen lähestymistapojen avulla voi rakentaa monialaisia oppimiskokonaisuuksia niin perusopetuksessa kuin toisella asteella.  

Tulevaisuudentutkimuksen menetelmät ja lähestymistavat vahvistavat perusopetuksen ja lukion opetussuunnitelmien laaja-alaisen osaamisen sekä ammatillisten tutkintojen yhteisten tutkinnon osien opettamista.

Miksi tulevaisuuksia tutkitaan?

Videon kesto: 6:38

Videolla tulevaisuusasiantuntija, Tulevaisuuskoulun perustaja Otto Tähkäpää kertoo, miksi tulevaisuuksia tutkitaan ja minkä takia meidän kaikkien kannattaa olla kiinnostuneita tulevaisuudesta. Video toimii oppilaiden kanssa keskustelun virittäjänä ja tulevaisuusaiheisen oppitunnin rytmittäjänä.

Mitä tulevaisuudentutkimus on?

Videon kesto: 7:08

Usein ensimmäinen mielikuva tulevaisuudentutkimuksesta on kristallipalloon tuijottaminen. Tästä ei kuitenkaan ole kyse. Se, mistä on kyse, voidaan tiivistää kolmeen periaatteeseen: tulevaisuutta ei voi ennustaa, tulevaisuus ei ole ennalta määrätty ja tulevaisuuteen voi vaikuttaa. Tulevaisuudentutkimus on tieteenala, joka tutkii erilaisia vaihtoehtoisia tulevaisuuksia.  

Miten tulevaisuuksia tutkitaan?

Videon kesto: 7:57

Tällä videolla tulevaisuudentutkija Otto Tähkäpää kertoo, miten tulevaisuuksia tutkitaan. Tähän tarvitaan faktoja ja mielikuvitusta.  Videolla käydään läpi tulevaisuudentutkimuksen vaiheet ja tutustutaan megatrendeihin, hiljaisiin signaaleihin, mustiin joutseniin, tulevaisuuskuviin ja skenaariotyöskentelyyn.  

Toiminnallisia harjoituksia oppitunneille

Tulevaisuusjana

Toiminnallinen tulevaisuusharjoitus, jonka avulla oppilaat voivat toiminnallisesti ja vuorovaikutteisesti arvioida, mitä tulevaisuudesta ajattelevat

Delfoi-raati

Toiminnallinen tulevaisuusharjoitus, joka kehittää kykyä ilmaista omia mielipiteitä, tunnistaa vaihtoehtoisia ajattelumalleja ja osallistua dialogiseen keskusteluun tulevaisuudesta.

Tulevaisuuskompassi

Harjoituksen avulla opiskelijat tutkia omaa tulevaisuussuhdetta ja sitä, miten oman kokemuksen mukaan tulevaisuus muotoutuu.