Tulevaisuuskoulu: Ekologisen jälleenrakennuksen itseopiskelukurssi

Perusopetuksen ja toisen asteen rehtoreille tarkoitettu itseopiskelukurssi antaa valmiuksia vastata ekologisen jälleenrakennuksen tuomiin haasteisiin. Itseopiskelukurssin voi suorittaa 30.4.2024 asti.

Ekologinen jälleenrakennus on tärkein tulevaisuuttamme määrittävä megatrendi eli yleinen kehityssuunta. Jälleenrakennuksen toteutumisessa kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla on ratkaiseva rooli. Sen avulla voidaan lisätä ihmisten tietoja ja taitoja kestävän tulevaisuuden rakentamisessa. 

Perustiedot kurssista

Itseopiskelukurssin avulla

  • opit ennakoimaan ekologisen jälleenrakennuksen vaikutuksia koulutukseen, oppimiseen ja osaamiseen 
  • saat välineitä, joiden avulla voit johtaa ja kehittää oman koulusi toimintakulttuuria.

Kurssi sisältää kuusi moduulia, joihin sisältyy asiantuntijaluentoja ja pohdintatehtäviä. Tehtävät toimivat itseopiskelun tukena, mutta niitä voi hyödyntää esimerkiksi koulujen ja oppilaitosten johtoryhmissä ja laajemmin yhteisöllisen oppimisen tukena kouluissa ja oppilaitoksissa.    

Kurssin suorittaminen kestää kokonaisuudessaan noin 16 tuntia.

Kurssi koostuu kuudesta moduulista  

  1. Koulu kestävän tulevaisuuden tekijänä, asiantuntijana rehtori Salla Kilpinen, Ruusuvuoren koulu 
  2. Ekologinen jälleenrakennus, asiantuntijana tutkija Ville Lähde, BIOS-tutkimusyksikkö  
  3. Yhteiskuntaa uudistava oppilaitos, asiantuntijana suunnittelupäällikkö Erkka Laininen, OKKA-säätiö 
  4. Muuttuvan toimintaympäristön johtaminen, asiantuntijana vuorineuvos Reijo Karhinen 
  5. Tulevaisuuslukutaito ja ennakointi, asiantuntijana tulevaisuudentutkija, Tulevaisuuskoulun perustaja Otto Tähkäpää   
  6. Ekososiaalinen sivistys, asiantuntijana professori Arto O. Salonen, Itä-Suomen yliopisto  

Tilaamalla tunnukset itseopiskelukurssille sitoudut suorittamaan kurssin 30.4.2024 mennessä. 

“Sain lisää ajatuksia, oppia ja innostusta tulevaisuusajattelusta. Uskoni omaan vaikuttamiseen lisääntyi. Olen jo saanut vietyä ajatuksia organisaatiossamme eteenpäin ja lisää on tulossa.” 

Kurssin valmennusohjelman aikana suorittanut rehtori

Opetushallitus rahoittaa hanketta.