Avaimia omaan polkuun -opas

Avaimia omaan polkuun – taidetoiminta nuorten elämäntaitojen tukena -opas kuvaa nuorten ohjaus- ja palveluverkostoa ja taiteen paikkaa osana ilman koulutus- ja työpaikkaa olevien nuorten palveluja.

Avaimia omaan polkuun – taidetoiminta nuorten elämäntaitojen tukena -opas kuvaa nuorten ohjaus- ja palveluverkostoa ja taiteen paikkaa osana ilman koulutus- ja työpaikkaa olevien nuorten palveluja. Opas on koottu yhdessä Laurea-ammattikorkeakoulun ja Nuorisotutkimusseuran kanssa. Opas on tehty osana vuonna 2018 päättynyttä Tenho-hanketta.

Opas on laadittu ennen EU:n saavutettavuusdirektiivin voimaantuloa. Yllä oleva PDF-julkaisu ei täytä saavutettavuusvaatimuksia.

Oppaaseen viittaaminen

Osa 1:
Jussilainen, Anna, Merja Nätkinniemi & Tuomas Tirkkonen (2018). Nuori palveluviidakossa. Julkaisussa: Lasten ja nuorten säätiö (toim.). Avaimia omaan polkuun – taidetoiminta nuorten elämäntaitojen tukena.

Osa 2:
Jussilainen, Anna, Merja Nätkinniemi & Tuomas Tirkkonen (2018). Nuori taidetoiminnassa. Julkaisussa: Lasten ja nuorten säätiö (toim.). Avaimia omaan polkuun – taidetoiminta nuorten elämäntaitojen tukena.

Osa 3:
Stiller, Ira & Fanny Vilmilä (2018). Taideohjaajan eri roolit. Julkaisussa: Lasten ja nuorten säätiö (toim.). Avaimia omaan polkuun – taidetoiminta nuorten elämäntaitojen tukena.

Osa 4:
Stiller, Ira & Fanny Vilmilä (2018). Nuoruus elämänvaiheena. Julkaisussa: Lasten ja nuorten säätiö (toim.). Avaimia omaan polkuun – taidetoiminta nuorten elämäntaitojen tukena.

Osa 5:
Stiller, Ira & Fanny Vilmilä (2018). Moniammatillinen yhteistyö. Julkaisussa: Lasten ja nuorten säätiö (toim.). Avaimia omaan polkuun – taidetoiminta nuorten elämäntaitojen tukena.

Lisätietoja

Merja Kokko

Kunta- ja oppilaitosyhteistyön päällikkö

merja.kokko@nuori.fi

044 240 3207

Avaimia omaan polkuun -opas on tehty Lasten ja nuorten säätiön Tenhossa. Tenhossa ilman koulutus tai työpaikkaa olevat nuoret tekivät taidetta kuudella eri paikkakunnalla Suomessa vuosina 2015-2018.

Tenhon toteuttajia olivat Lasten ja nuorten säätiön lisäksi Laurea-ammattikorkeakoulu, Nuorisotutkimusseura, Oulun Tähtisirkus, Pirkanmaan elokuvakeskus, Sirkus Magenta, Vaara-kollektiivi sekä Varkauden teatteri. Toteuttajat tekivät yhteistyötä osarahoittajien Helsingin, Kajaanin, Oulun, Tampereen, Vantaan ja Varkauden kaupunkien sekä Kainuun soten ja Kainuun liiton kanssa.

Kolmevuotisen Tenhon rahoitti Euroopan sosiaalirahasto ja Suomessa valtakunnallisia rahoitusta hallinnoiva viranomainen oli sosiaali- ja terveysministeriö.