​Sanoita parempi maailma: harjoituksia kestävän tulevaisuuden käsittelyyn

Osa 3. Positiivinen tulevaisuusuutinen

Positiivinen tulevaisuusuutinen

Tehtävän tarkoituksena on avartaa ajattelua vaihtoehtoisille tulevaisuuksille, pohtia erilaisia vaikuttamismahdollisuuksia ja vahvistaa aktiivista toimijuutta. Varaa tehtävän tekemiseen oppilaiden kanssa vähintään 45 minuuttia. Tehtävä on suunniteltu yhdessä Lasten ja nuorten säätiön Tulevaisuuskoulun kanssa.

Voit tutustua osion harjoituksiin tällä sivulla tai lataamalla tulostettavan version sivun lopusta.  

Tehtävän suorittaminen  

Tulosta tämän osan lopusta Tulevaisuuden Kuvalehden -pohja ja Kysymykset Agenda2030-tavoitteista ja jaa ne jokaiselle ryhmälle. 

Palauttakaa mieleen edellisen tehtävän viisi kestävän kehityksen tavoitetta ja kunkin ryhmän äänestystulos. Jokainen ryhmä ottaa eniten ääniä saaneen tavoitteen tarkempaan käsittelyyn. Tässä vaiheessa tavoitetta voi myös vaihtaa. Tarkoituksena on päättää tavoite, jossa ryhmän mielestä on tapahtunut positiivista muutosta vuoteen 2072 mennessä. 
 
Viisi tavoitetta: 

 • 1. ei köyhyyttä 
 • 5. sukupuolten tasa-arvo  
 • 10. eriarvoisuuden vähentäminen 
 • 12. vastuullista kuluttamista 
 • 13. ilmastotekoja 

Seuraavaksi ryhmät pohtivat valitsemaansa tavoitetta seuraavien kysymysten avulla:

 1. Mikä ongelma on ratkennut vuonna 2072? 
 2. Miksi ongelman ratkaisu on hyvä asia?   
 3. Kenelle ongelman ratkaisu on hyvä asia?  
 4. Miten maailma on parempi paikka ongelman ratkaisun vaikutuksesta
 5. Mitkä asiat ovat edesauttaneet ongelman ratkaisua? Miettikää 3–5 asiaa.  

Oppilaiden ei tarvitse miettiä ainoastaan sitä, mikä on tällä hetkellä mahdollista, vaan he voivat keksiä nyt mahdottomiltakin kuulostavia keinoja jonkin tulevaisuusuhkan ratkaisemiseksi. 

Positiivisen tulevaisuusuutisen kirjoittaminen 

Kun ryhmät ovat ideoineet riittävästi, on aika kirjoittaa positiivinen tulevaisuusuutinen vuodesta 2072. Uutinen kirjoitetaan aiemmin jaettuun Tulevaisuuden Kuvalehden uutispohjaan. 
  
Tulevaisuuden Kuvalehden uutinen muodostuu seuraavista osista:  

 • Otsikko  
 • Ingressi  
 • Leipäteksti  
 • Kuva (joko netistä tulostettu tai itse piirretty)   

Tämän osion lopusta voit tulostaa tai näyttää oppilaille taustamateriaalia ja ohjeita uutisen kirjoittamiseen. 

Tehkää lopuksi luokan seinälle näyttely positiivisista tulevaisuusuutisista ja esitelkää ne vuorotellen koko ryhmälle. Antakaa kaikille raikuvat aplodit! 

Tausta­materiaalia: Mikä on uutinen? 

Uutinen muodostuu seuraavista osista: 

 • Otsikon  
 • Ingressin  
 • Muut kappaleet   
 • Mahdollisen kuvatekstin (yksi tai useampia)   

Uutinen alkaa otsikon jälkeen ingressillä, joka toimii yleiskuvauksena ja houkuttelee lukijaa lukemaan uutisen. Uutisen alkuun tulevat tärkeimmät ja kiinnostavimmat asiat. Loppupuolelle sijoitetaan vähiten tärkeät seikat ja yksityiskohdat.   

Uutinen vastaa kysymyksiin:   

 • “Mitä on tapahtunut”   
 • “Milloin on tapahtunut”   
 • “Missä on tapahtunut” 
 •  “Kuka on tehnyt”   
 • “Miten on tapahtunut”  
 • “Miksi on tapahtunut”  
 • “Mitä taustatietoja tapahtumaan liittyy”  
 • “Mitä seurauksia tapahtumalla on”

Palaa takaisin harjoitusten pääsivulle tästä