Framtidslabbet inom yrkes­utbildningen

Inom projektet utarbetas ett material för att stöda studerandes kunskaper i det föränderliga arbetslivet.

Under åren 2024–2025 innefattar Framtidslabbets verksamhet utveckling av framtidspedagogisk modell för studerande inom yrkesutbildningen. Modellen testas genom workshoppar med studerande. Utöver detta ordnas fortbildningar riktade åt lärare inom yrkesutbildningen om framtidstänkande och spridande av projektets modell.  

Framtidslabbets verksamhet baseras på framtidsforskningens vetenskapliga grunder och fokuserar på uppövandet av framtidstänkande, alltså hur våra uppfattningar om framtiden styr vårt beteende och våra val idag, och hur vi kan påverka denna process. Inom detta projekt fungerar det ekologiskt hållbara arbetslivet som kontext för att öva upp framtidstänkande.  

Inom verksamheten deltar 80 ungdomar i workshoppar som Framtidslabbet ordnar inom yrkesutbildningen. Därtill fotbildas 50 lärare. Samarbetsparter för projektet är Yrkesinstitutet Prakticum i Helsingfors samt Optima samkommun i Jakobstad. 

Målsättningen är att genom projektet stöda studerande och lärare inom yrkesutbildningen att utveckla framtidstänkande som en hållbarhetsfärdighet som stöder den gröna omställningen och som behövs för att skapa visioner om ekologiskt hållbara framtider. 

Den skapade modellen inom projektet kommer att vara tillgänglig via Barn- ochungdomsstiftelsens nätsida. Således är modellen tillgänglig för användning inom yrkesutbildningen i Finland för att stärka ungas framtids- och hållbarhetskompetenser. 

Projektet finansieras av Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne sr

Stiftelsen Brita Maria Renlunds -logo

Lisätietoja

Heidi Enbacka

Projektchef, Framtidslabbet

heidi.enbacka@nuori.fi

040 131 9185