Verkostoi­tuminen eli työelämän ihmissuhteet

Piirroshahmoja verkostoitumassa

Yksi keskeisimmistä työelämätaidoista on verkostoituminen eli työelämän ihmissuhteet. Verkostoituminen tarkoittaa taitoa luoda hyviä ihmissuhteita, jotka helpottavat tulevaisuudessa töiden saamista. Samalla opit paljon uutta verkostosi ansiosta, esimerkiksi liittyen opiskeluun ja mielekkääseen elämään.

Verkostojen kautta kuulet kiinnostavista mahdollisuuksista ja pääset jakamaan myös omaa osaamistasi muille. 

Hyvät työelämän ihmissuhteet auttavat sinua kehittymään ja löytämään oman tiesi tulevaisuudessa. Verkostoissa laatu on usein määrää tärkeämpi. Muutama hyvä ihmissuhde saattaa olla sinulle arvokkaampi asia kuin kymmenet ihmiset, joita et tunne hyvin.

Pohdi missä eri yhteyksissä olet vuoden sisällä luonut uusia suhteita?

Aloita pohdinta kouluun tai opiskeluun liittyvistä asioista.

 • Oletko ollut harjoitteluissa?
 • Oletko osallistunut tapahtumiin?

Pohdi sen jälkeen harrastuksia ja ystäväpiiriä.  

 • Onko elämääsi tullut uusia ihmisiä? 

Viisi nuorta katsoo kameraan

Keitä sinun verkostoosi kuuluu? 

Omat verkostomme ovat laajempia kuin äkkiseltään tuntuu. Kun alamme pohtimaan keitä kaikkia elämässämme on mukana, saamme aikaiseksi yllättävän suuren ajatuskartan. 

Tee ajatuskartta, jossa sinä olet keskiössä. Voit aloittaa merkitsemällä koulun, harrastukset ja vapaa-ajan omiksi kohdikseen. Listaa tämän jälkeen ihmiset ajatuskarttaasi. Nämä ihmiset muodostavat tämänhetkisen verkostosi.  

Onko verkostossa joku, jonka kautta voisit saada esimerkiksi kesätöitä? Kenties verkostosta löytyy ihminen, joka voi auttaa sinua eteenpäin sinua kiinnostavaa alaa kohti.

Vinkkejä verkostojen luomiseen

 1. Tunnista verkostosi
 2. Näy, tutustu, ole esillä
 3. Älä pakota
 4. Auta muita
 5. Jaa verkostoja
 6. Ylläpidä
 7. Nauti

Mikä on suosittelija?

Suosittelija tarkoittaa sananmukaisesti henkilöä, joka suosittelee sinua työnantajalle. Olet ehkä TET-jaksolla viettänyt paljon aikaa jonkun henkilön kanssa, johon olet tehnyt vaikutuksen asenteesi vuoksi. Voit pyytää tätä henkilöä olemaan suosittelija, kun haet seuraavaa työpaikkaa. Elämässäsi saattaa olla joku muukin ihminen, joka voi suositella sinua tulevaan työpaikkaasi.  

Suosittelijan lisääminen työhakemukseen kannattaa. Näin sinulla on henkilö, joka voi vakuuttaa tulevalle työpaikallesi, että olet luotettava ja sopiva henkilö työhön.  

Jotta voit käyttää henkilöä suosittelijana, sinun täytyy aina muistaa pyytää häneltä lupa. Muista myös kertoa suosittelijallesi aina kun haet uutta työpaikkaa ja näin varmistaa, että saat yhä käyttää häntä suosittelijana. Suosittelijasi onnistuu auttamaan sinua parhaiten, kun hän tietää millaista työtä olet hakenut.

Haastattele läheistä

Valitse sinulle läheinen henkilö, mielellään sinua vanhempi, jolle on kertynyt elämässään jo monia kohtaamisia työelämässä sekä vapaa-ajalla. Keskustelkaa minkälaiset kohtaamiset ovat auttaneet häntä eteenpäin työelämässä ja muutenkin elämässä.

Mitkä asiat haastateltava kokee tärkeänä ja jopa elämää mullistavina?

Verkostoitumisen tavoissa on tapahtunut muutos

Verkostojen merkitys työelämässä on ollut aina suuri. Sosiaalinen media on muuttanut verkostoitumisen tapoja. Nykyään verkostoja luodaan kasvokkain tapahtuvien tapaamisten lisäksi myös sähköisesti ja verkostot saattavat olla myös kansainvälisiä.

Selvitä:

 • Kuinka paljon Suomessa sekä kansainvälisesti työpaikkoja saadaan verkostojen kautta?  
 • Mitä mieltä olet löytämästäsi tuloksesta?  
 • Muuttaako se käsitystäsi verkostojen merkityksestä?

Kuten videolla puhuvien henkilöiden viestistä välittyy, uusien suhteiden luomiseen on monta eri tapaa. Ihmisillä on erilaisia tapoja luoda uusia suhteita. Meillä kaikilla on omat tapamme lähestyä uusia tilanteita ja meidän kannattaakin lähteä etenemään oman tapamme mukaisesti. Silloin annamme itsestämme aidon ja vilpittömän vaikutelman.

Tutki mikä on sinun lähipiirisi tapa luoda uusia suhteita: 

 • Suunnittele haastattelu ja toteuta se.
 • Saat vinkkejä haastattelukysymyksiin katsomastasi videosta.
 • Haastattele mahdollisimman suurta joukkoa ihmisiä.
 • Haastattelun voi toteuttaa helposti: kirjaa ylös kysymykset, joita aiot kysyä. Voit joko äänittää vastaukset tai kirjata vastaukset paperille.
Kolme nuorta seisovat vierekkäin ja katsovat kameraan

Verkostoituminen ja uusien suhteiden luominen on hyödyllistä monella eri tasolla. Uusien ihmisten tapaaminen ja uusien suhteiden luominen sekä ylläpitäminen kehittää sosiaalista hyvinvointiasi. Näin ollen verkostojen laajentuminen kiinnostavilla ja välittävillä ihmisillä vaikuttaa myönteisesti koko elämääsi.

Verkostojen avulla oma näkemys ja ymmärrys asioista laajenee, sillä kohtaamme monenlaisia erilaisia ihmisiä. Sen seurauksena myös omat ajatukset ja ideat usein monipuolistuvat. Joskus elämässä tulee eteen myös haastavia tilanteita ja näissä hetkissä verkostosi vertaistuki ja apu voi olla korvaamattoman arvokasta.

Lähdetään luomaan uutta 

Olet tämän kokonaisuuden aikana päässyt tutustumaan verkostoitumisen perusperiaatteisiin sekä kuullut useamman ihmisen näkemyksen siitä, miten he ovat verkostoituneet elämässään ja miten he luovat uusia suhteita. Lisäksi olet päässyt tarkastelemaan omia verkostojasi sekä herättelemään myös lähipiirisi ajatuksia haastattelun kautta.  

Nyt on aika pohtia verkostoitumistaitojasi laajemmin. Kirjaa ylös omat vahvuutesi verkostoitumisessa.

 • Oletko kenties sosiaalisen median mestari vai kasvokkain tapahtuvan vuorovaikutuksen guru?  
 • Mitä muita vahvuuksia sinulla on verkostoitumisen suhteen?  
 • Mitä asioita voisit vielä kehittää, jotta sinun olisi jatkossa helpompi luoda verkostoja?  
 • Mieti myös, miten voisit kehittää tätä piirrettä.

Näiden pohdintojen jälkeen tavoitteena on luoda verkostoitumissuunnitelma. Voit käyttää suunnitelman tekemiseen oheista listaa:

Verkostoitumissuunnitelma

Yleiset kysymykset:

 • Asiat, jotka kiinnostavat minua
 • Paikat, joissa voin kohdata samoista asioista kiinnostuneita ihmisiä

Työhön liittyvät kysymykset:

 • Mihin haluaisin päästä kesätöihin
 • Kuka on minulle tuttu henkilö, joka on lähimpänä kyseistä työpaikkaa
 • Miten lähestyn minulle tuttua henkilöä ja kysyn työpaikasta

Opintoihin liittyvät kysymykset:

 • Mihin haluan päästä opiskelemaan
 • Kuka osaa auttaa minua opinnoissani eteenpäin
 • Miten voin pyytää apua opintoihin