Ongelman­ratkaisu­taidot

Ongelmanratkaisutaidot auttavat jokapäiväisessä arjessa ja työelämässä. Eteen tulee pieniä tai suuria pulmia, joita ratkaisemme luovuuden ja aiemmin oppimiemme tietojen avulla. Näitä tilanteita voivat olla esimerkiksi erimielisyydet kaveriporukassa, haastavat koulutehtävät tai oman päivän aikatauluttaminen. Käytännössä ongelmanratkaisutaito tarkoittaa kykyä ajatella luovasti ja joustavasti sekä etsiä erilaisia tapoja ratkaista eteen tulevia haasteita. Usein ongelman ratkaisemista seuraa onnistumisen tunne.

Tämän tehtäväkokonaisuuden videoilla pääset kuulemaan Amelin ja Emmin ajatuksia ongelmanratkaisusta.

Tehtävä:

Mikä oli ongelma? Palauta mieleesi tilanne, jossa olet itse päässyt käyttämään ongelmanratkaisutaitoja.

 • Mikä auttoi sinua ratkaisemaan ongelman? 
 • Miten ratkaisit ongelman?  
 • Mitä eri ratkaisuvaihtoehtoja mietit tilanteessa?  

Vahvuudet
Lue lista vahvuuksista, jotka tukevat hyviä ongelmanratkaisutaitoja. 

 • Empatia 
 • Idearikkaus  
 • Itseohjautuvuus 
 • Päätöksentekokyky 
 • Kriittinen ajattelu  
 • Tiimityötaidot 
 • Tiedonhakutaidot 
 • Ratkaisukeskeisyys 
 • Hyvä paineensietokyky

Tehtävä:

Pohdi:

 • Mitä näistä vahvuuksista tunnistat itsessäsi?  
 • Mitä voisit vielä kehittää?  

Miten kehittää ongelmanratkaisu­taitoja?  

Ongelmanratkaisutaidot kehittyvät erilaisten kokemusten myötä. On tärkeää välillä pysähtyä pohtimaan aiempia ongelmatilanteita, tekemiään ratkaisuja ja pohtia, toimisiko seuraavalla kerralla samoin vai eri tavalla. Muiden ihmisten kanssa keskustelemalla usein oppii uutta ja voi saada uusia näkökulmia haasteisiin. 

Tehtävä:

Pohdi millä konkreettisella keinolla sinä voisit kehittää tällä viikolla omia ongelmanratkaisutaitojasi?  

Ongelmanratkaisutaitoja voi kehittää myös esimerkiksi tekemällä ristikoita, sudokuja, muistiharjoituksia tai arvoituksia tai ratkaisemalla rubiikin kuutiota. 

Erilaisten arvoitusten ratkaiseminen on hyvä tapa kehittää ongelmanratkaisukykyjä. Lue läpi seuraavat arvoitukset ja pohdi keksitkö niihin ratkaisuja:  

Lue läpi seuraavat arvoitukset ja pohdi, keksitkö niihin ratkaisuja:

 1. Mikä oli suurin saari, ennen kuin Grönlanti löydettiin? 
 2. Tämä muinainen keksintö mahdollistaa sen, että ihmiset näkevät seinien läpi. Mikä se on? 
 3. Mikä on se into, joka saa oppilaan lukemaan ahkerasti?  
 4. Kulkee samaa tietä joka päivä, mutta et koskaan näe sitä paluumatkalla. Mikä se on?
 5. Mitä nolla sanoi kasille? 
 6. Veera oli koulussa, hän pyöri opettajan tuolilla, soitti pianoa, katsoi Pekan kirjasta vastaukset ja piirsi liitutaululle. Kuinka tämä on selitettävissä? 

Vastaukset arvoituksiin

Ongelmasta ratkaisuksi

Tehtävä:

Mieti jokin sinun arjessasi näkyvä ongelma, joka vaikuttaa elämääsi. Pohdi siihen ratkaisuehdotus apukysymysten avulla.

Tee aluksi mielikuvaharjoitus

 • Miltä lopputulos näyttää, kun ongelma on ratkaistu?
 • Miten elämäsi on helpottunut sen myötä?
 • Millainen olo sinulla on, kun ongelma on ratkaistu? 

Lähde ratkaisemaan ongelmaa

 • Kuka voisi auttaa sinua haasteen ratkaisemisessa? Listaa tahoja ja ihmisiä, jotka voivat auttaa sinua.   
 • Selvitä tiedonhakutaitojen avulla (ja taustalla linkki niihin materiaaleihin), onko joku muu pyrkinyt myös ratkaisemaan samantyyppistä ongelmaa, ja miten hän on edennyt siinä?   
 • Mikä voisi olla ensimmäinen konkreettinen askel ongelman ratkaisemiseksi?   
 • Mikä voisi olla viikoittain toistuva tapasi, jolla varmistat, että ratkaisu etenee?