Jatkuva oppiminen ja itsensä kehittäminen

Piirros nuolesta osoittamassa ylös ja eteenpäin. Nuolen päällä kolme ihmistä suuntamassa nuolen osoittamaan suuntaan.

Jatkuvalla oppimisella ja itsensä kehittämisellä tarkoitetaan sitä, että henkilö jatkaa tiedon ja taitojen hankkimista sekä oman osaamisensa kehittämistä läpi elämänsä. Se ei rajoitu perinteiseen kouluopetukseen, vaan sisältää monia eri oppimisen muotoja, kuten itsenäistä opiskelua, harrastuksia, työkokemusta, mentorointia, online-kursseja, työpajoja ja monia muita oppimisen mahdollisuuksia.

Jatkuva oppiminen perustuu ajatukseen, että oppiminen ja kehittyminen ovat jatkuvaa prosessia läpi koko elämän.  

Jatkuva oppiminen on tärkeää koska se mahdollistaa kokonaisvaltaisen kehittymisen ja kasvun elämän varrella. Alla on kirjattu muutamia tärkeimpiä asioita, joita jatkuva oppiminen mahdollistaa.

 • Ammatillinen kilpailukyky: Työelämä muuttuu nopeasti teknologisten innovaatioiden ja digitalisaation myötä. Jatkuva oppiminen auttaa pysymään ajan tasalla uusista taidoista ja tiedoista. Oppiminen lisää siis ammatillista kilpailukykyä ja mahdollisuuksia menestyä työmarkkinoilla.
 • Uusien työmahdollisuuksien avaaminen: Osaamistaan laajentamalla voi avata mahdollisuuksia suusiin työtehtäviin tai jopa uusille aloille.
 • Työtyytyväisyys: Jatkuva oppiminen mahdollistaa yksilölle oman urapolun suunnittelun ja kehittymisen omien kiinnostuksen kohteiden mukaisesti. Tämä voi lisätä työtyytyväisyyttä ja motivaatiota työssä.
 • Muutosvalmius: Jatkuvasti oppivat yksilöt ovat valmiimpia kohtaamaan muutoksia ja haasteita työelämässä. Heillä on kyky sopeutua uusiin tilanteisiin ja oppia nopeasti uusia asioita.
 • Henkilökohtainen kehitys: Oppiminen ei rajoitu vain työelämään, vaan se voi auttaa yksilöitä myös henkilökohtaisessa kasvussa ja itsensä kehittämisessä. Uudet tiedot ja taidot voivat avata uusia näkökulmia ja antaa mahdollisuuden itsensä ylittämiseen.
 • Elinikäinen uteliaisuus: Jatkuva oppiminen ylläpitää ja ruokkii uteliaisuutta maailmaa kohtaan. Se kannustaa yksilöitä tutkimaan uusia aiheita ja laajentamaan omaa näkemystään maailmasta. 
 • Kyky muutokseen ja sopeutumiseen: Nopeasti muuttuvassa maailmassa jotkut taidot kaipaavat päivittämistä. Jatkuva oppiminen antaa yksilöille välineitä muutokseen ja auttaa heitä sopeutumaan ympärillä tapahtuviin muutoksiin.

Kaiken kaikkiaan jatkuva oppiminen mahdollistaa ammatillisen kasvun ja henkilökohtaisen kehityksen sekä auttaa pysymään ajan tasalla ja valmiina tuleviin haasteisiin.

Haastattele läheisiäsi

Ylläolevalla videolla näit, että ihmiset oppivat uusia asioita erilaisilla tavoilla. Kaikilla meillä on omat näkemykset siitä, miten itseään kannattaa parhaiten kehittää.  

Haastattele läheisiä ihmisiäsi. Kysy ajatuksia eri-ikäisiltä ihmisiltä, jolloin saatat saada myös hyvin erityyppisiä vastauksia. 

 • Miten olet kehittänyt itseäsi vuosien varrella?  
 • Mitä ajattelet jatkuvasta oppimisesta? Onko se ollut sinulle hyödyllinen asia elämäsi varrella?  

Voit peilata haastattelusi vastauksia yllä olevaan listaan, jossa kirjattu, mitä kaikkia asioita jatkuva oppiminen mahdollistaa.

Mistä itsensä kehittäminen kannattaa aloittaa?

Itsensä tunteminen on tärkeä pohja sille, että tietää mitä kannattaa lähteä kehittämään itsessään. Jokaisella meillä on lukuisia vahvuuksia, vaikka niiden tunnistaminen ei ole aina helppoa. Vahvuuksien lisäksi meillä kaikilla on myös osa-alueita, joissa voimme vielä kehittyä.  

Joskus elämässä tulee vastaan yllättäviä tilanteita, joissa pääsee oppimaan uutta ja hyödyntämään omia taitojaan asian selvittämisessä. Kaikki taitomme ja ominaisuutemme ovat arvokkaita joissakin tilanteissa.

Vahvuuslista

Tässä tehtävässä pääset listamaan omia vahvuuksiasi sekä asioita, joissa voit vielä kehittyä. Ota paperi ja kynä. Kirjoita viisi asiaa, joissa olet omasta mielestäsi hyvä. Listaa tämän jälkeen viisi asiaa, joissa haluaisit olla parempi.  

Kun olet tehnyt oman listasi, pyydä sinulle tuttua henkilöä kertomaan asioista, joissa sinä olet hyvä. Lisää asiat listaasi.  

 • Miltä vahvuuslistasi näyttää?  
 • Olitko itse samaa mieltä läheisesi luettelemista vahvuuksistasi?  
 • Tuliko listalle kenties joku asia, mitä et ollut aiemmin ajatellut? 
 • Mitä asiaa listaltasi haluaisit erityisesti kehittää itsessäsi?  

Erilaisia tapoja itsensä kehittämiseen

Omaa osaamista voi kehittää monella eri osa-alueella ja samanaikaisesti. Koulussa oma osaaminen kehittyy koko ajan. Koulun lisäksi on kuitenkin muitakin tapoja kehittää itseään.

Oheinen lista on koostettu erilaisista tavoista, joissa sinä voit kehittää itseäsi. Valitse kolme mielekkäintä tapaa kehittää itseäsi: 

 1. Lue kirjoja ja artikkeleita
 2. Kuuntele podcasteja ja äänikirjoja
 3. Osallistu kursseille ja koulutuksiin
 4. Opettele uusi kieli
 5. Tutustu uusiin kulttuureihin
 6. Kehitä sosiaalisia taitojasi
 7. Pyydä palautetta
 8. Harjoittele julkista puhumista
 9. Seuraa uutisia ja pysy ajan tasalla tapahtumista
 10. Harjoittele itsereflektiota
 11. Liiku ja huolehdi terveydestäsi
 12. Ole avoin uusille kokemuksille
 13. Harjoittele päätöksentekoa
 14. Harjoittele empatiaa
 15. Kokeile kirjoittamista
 16. Keskity positiiviseen ajatteluun

Jatkokehittäminen

Edellisessä tehtävässä valitsit tapoja, joilla lähdet kehittämään itseäsi. Tässä tehtävässä pääset tekemään suunnitelman itsesi kehittämiselle.  

 1. Tee suunnitelma paperille, vihkoon tai sähköisesti  
 2. Kirjaa suunnitelmaan ylös omat valintasi (esimerkiksi 1. opettele uusi kieli, 2. pyydä palautetta, 3. kokeile kirjoittamista).  
 3. Kirjoita jokaisen kohdan yhteyteen, miten aiot tämän käytännössä toteuttaa. Jos esimerkiksi päädyit valitsemaan “opettele uusi kieli”, kirjoita minkä kielen aiot opetella. Miten aiot käytännössä toteuttaa tämän; osallistutko koulussa kielen oppitunneille vai opiskeletko itsenäisesti käyttämällä jotain sovellusta? Kirjaa itsellesi myös välitavoite ja lopullinen tavoite. Milloin olet tyytyväinen lopputulokseen? Oletko tyytyväinen, että pärjäät kielen kanssa matkoilla vai onko tavoitteesi lukea kirja valitsemallasi kielellä?  

Itsensä kehittäminen on aina mielenkiintoista ja uuden oppiminen hyvin palkitsevaa. On motivoivaa ajatella, miten suuri hyöty tulevaisuuden sinulle on näkemästäsi vaivasta.