Vad är TET.fi?

Praktisk arbetslivsorientering, eller PRAO, är en del av varje grundskoleelevs liv.

Kolme nuorta katsoo läppäriä

Barn- och ungdomsstiftelsen, tillsammans med sina partners, bygger Finlands största och mest kända nationella onlinetjänst för samordning av PRAO-platser. Tack vare TET.fi kommer det att erbjudas fler och mer varierade PRAO-platser i Finland. 

Via sökfunktionen på TET.fi kan elever hitta praktikplatser som intresserar dem. Genom att erbjuda mångsidigare PRAO-erfarenheter för alla, förbättrar vi arbetslivets mångfald och mottaglighet. 

För att stödja genomförandet av PRAO-perioder erbjuds i tjänsten onlinematerial och utbildningsinnehåll om arbetslivskompetens. Dessa material är tillgängliga både för utbildningsinstitutioner och arbetsgivare som erbjuder PRAO-platser.  

Den svenska versionen av tjänsten kommer att publiceras senare.